1% PODATKUO PROGRAMIEKONTAKTLOGOWANIE / REJESTRACJAPRZYSTĄP DO PROGRAMUDODAJ ZASÓB
     
Opinia rodzica jest ważna  
BAZA EDUKACYJNA
PRZEDSZKOLE KLASY I-III KLASY IV-VI GIMNAZJUM PONADGIMNAZJALNE
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY OŚRODKI POZASZKOLNE BAZA WIEDZY / WIE
 
O PROJEKCIE > Dokumenty > wyciąg z podstawy programowej

Szanowni Państwo!

Podczas spotkań i warsztatów nauczyciele wielokrotnie podkreślali,   oferta ośrodków  powinna  przynajmniej częściowo wpisywać się w ramy edukacji formalnej zawartej w Podstawie Programowej (PP) zarówno w kontekście treści  dydaktycznych, jak i rozwijanych umiejętności.  Ułatwi to nauczycielom w znaczący sposób korzystanie z propozycji ośrodków bez uszczerbku dla realizacji obowiązków programowych.

Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?

Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, co uczeń o przeciętnych uzdolnieniach ma umieć po zakończeniu każdego etapu kształcenia.

Dla ułatwienia pracy przy dostosowaniu oferty ośrodków pozaszkolnych do poszczególnych poziomów nauczania (przedszkola, szkoły podstawowe kl I-III i kl IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)  udostępniamy Państwu  analizę  Podstawy Programowej  z  uwzględnieniem celów i  treści przyrodniczych  oraz szeroko rozumianego regionalizmu.

Analiza PP może być ważnym punktem odniesienia, do którego ośrodki  mogą dopasować swoją ofertę lub źródłem informacji o tym, jakiego poziomu wiedzy mogą spodziewać się od uczniów na danym etapie edukacyjnym oraz w jakim zakresie ich oferta będzie wykraczała poza program szkoły.

Jest to materiał przygotowany w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ      z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

UWAGA!

Ze względu  szerokie spektrum działalności ośrodków  edukacji pozaszkolnej należy wybrać te cele i treści, które obejmują zakres tematyczny oferty.

Od  II etapu edukacyjnego  czyli  kl IV-VI szkoły podstawowej w analizie zostały uwzględnione cele kształcenia i treści nauczania na różnych przedmiotach np. j. polski, historia, przyroda itp.

 Po  ukończeniu  szkoły  podstawowej  uczeń  kontynuuje  kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest  w  gimnazjum,  zaś  IV  etap  edukacyjny  realizowany  jest  w  szkole ponadgimnazjalnej.

Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch  różnych  szkołach,  tworzy  programowo  spójną  całość  i  stanowi fundament  wykształcenia,  umożliwiający  zdobycie  zróżnicowanych kwalifikacji  zawodowych,  a  następnie  ich  późniejsze doskonalenie  lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie. Dlatego też w analizie NPP zestawiono cele i treści nauczania w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.

                                                                                                                             Zofia Pietryka

Koordynator ds. edukacji szkolnej

 

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij