1% PODATKUO PROGRAMIEKONTAKTLOGOWANIE / REJESTRACJAPRZYSTĄP DO PROGRAMUDODAJ ZASÓB
     
Bocian
dla kogo?
Opinia rodzica jest ważna
 
BAZA EDUKACYJNA
PRZEDSZKOLE KLASY I-III KLASY IV-VI GIMNAZJUM PONADGIMNAZJALNE
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY OŚRODKI POZASZKOLNE BAZA WIEDZY / WIE
 

Warsztat Ekobohatera

Oferta Ośrodków, Autor: Tomasz Wojciechowski , Rodzinny Park Przygód Górecznik w Antoninie
Poziom nauczania
 0/5
 
Miejsce realizacji zajęć: w terenie i sali

Uratuj Dolinę Baryczy i całą planetę od ekologicznej zagłady i zostań prawdziwym Ekobohaterem. Naucz się prostych nawyków proekologicznych, które sprawią, że zrobisz ogromny krok w ratowaniu naszej Ziemi. Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 3 lat.
 
czas trwania ilość osób koszt dostępność
45 min. od 20 do 30 osób 15 zł/osoba stałe
SŁOWA KLUCZOWE
DODATKOWA OFERTA
Dobierz jedną ze ścieżek edukacyjnych w Rodzinnym Parku Przygód Górecznik:

a) ścieżka edukacyjna OWADÓW
b) ścieżka edukacyjna GRZYBÓW
c) ścieżka edukacyjna DAWNEJ WSI
d) ścieżka edukacyjna ZWIERZĄT

Ścieżki płatne dodatkowo 25 złotych/dziecko.

Dobierz jedną z możliwości konsumpcji:

a) frytki z dodatkami - 7 złotych/os.
b) kiełbaska z dodatkami - 7 złotych/os.
c) nuggetsy z frytkami i dodatkami - 12 złotych/os.

WSKAZANIE DO GRANTÓW EDUKACYJNYCH:

I. Oferta wykorzystuje następujące potencjały lokalne:

- przyrodniczy (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione);

II. Oferta dotyka problematyki przeciwdziałania skutkom klimatu w dziedzinach:

- odnawialne źródła energii (instalacje energii odnawialnej fotowoltaika, solary, pompy ciepła ? działanie w praktyce, korzyści);
- gospodarka emisyjna - czyste powietrze ? (smog, gospodarka węglowa, wymiana pieców ? jesteśmy tym czym oddychamy ? zagrożenia, działania w praktyce);
- gospodarka wodna - jakość wody, kanalizacja, zużycie ? oszczędzanie wody, gospodarka ście

III. Oferta jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ruchowymi.
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
Wrocławska 7
63-421 Przygodzice Antonin, dane sprzedawcy: Górecznik Taurus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
KONTAKT
Tomasz Wojciechowski
730 744 199
 • Przedszkole
 • Wychowanie przedszkolne
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
  Treści nauczania:
  Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • Edukacja wczesnoszkolna (I-III)
 • Edukacja wczesnoszkolna
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  W zakresie poznawczego obszaru rozwoju. Uczeń osiąga umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
  Treści nauczania:
  Uczeń chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie.
  Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo- skutkowego i czasowego.
OPINIE I KOMENTARZE  

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij