1% PODATKUO PROGRAMIEKONTAKTLOGOWANIE / REJESTRACJAPRZYSTĄP DO PROGRAMUDODAJ ZASÓB
     
Herb Żmigrodu
dla kogo?
Opinia rodzica jest ważna
 
BAZA EDUKACYJNA
PRZEDSZKOLE KLASY I-III KLASY IV-VI GIMNAZJUM PONADGIMNAZJALNE
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY OŚRODKI POZASZKOLNE BAZA WIEDZY / WIE
 
Raport pogłębionej opinii
Data odbycia zajęć: 7 październik 2019r.
Nazwa ośrodka, w którym odbyły się zajęcia: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Bioróżnorodności Dolina Baryczy
Tytuł zajęć: Płazy i gady Doliny Baryczy
Nazwa szkoły, która wzięła udział w zajęciach: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim
Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Frąszczak
Przedmiot nauczany przez nauczyciela: biologia
Ilość osób w grupie: 40

Co zachęciło Państwa do skorzystania z oferty zajęć?
(Proszę wybrać maksymalnie 2 opcje)
• realizowany temat
• miejsce zajęć
Prosimy o uzasadnienie oceny wskazanej w formularzu monitoringu dotyczącej pytania o lokalny potencjał: przyrodniczy - oferta bazuje na ścieżkach przyrodniczych, przyczynia się do poznawania i zachowywania bogactwa przyrodniczego
Wskazana przez Panią /na ocena w 6 stopniowej skali to 6, napisz dlaczego?
Zajęcia w terenie są najlepszą formą poznawania środowiska przyrodniczego.Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w takich lekcjach i łatwiej przyswajają wiedzę przyrodniczą, ponieważ mogą bezpośrednio oglądać rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku.
W jakim stopniu zdobytą (przez uczniów) na zajęciach wiedzę lub jakie kompetencję wykorzysta Pan/i na swoim przedmiocie. I jaki to przedmiot?
słabo1  2  3  4  5  6  bardzo dobrze

Jaki przedmiot /Uwagi:

Biologia: omawianie wraz z uczniami takich zagadnień jak:
- rozpoznawanie wybranych gatunków zwierząt obecnych na terenie Doliny Baryczy, przystosowania wybranych gatunków zwierząt do życia w określonym środowisku.
Czy udział w zajęciach wymagał wcześniejszego przygotowania uczniów?
• NIE
Najbardziej z zajęć – polecam:
• atrakcyjność zajęć
Czy metoda, forma prowadzenia zajęć zainspirowała Państwa do prowadzenia własnych zajęć w szkole?
• TAK
Co mnie najbardziej zainspirowało? zajęcia w terenie
Jakie Pani/a zdaniem są bezpośrednie efekty zajęć:
• rozszerzono wiedzę
• w ciekawy sposób przedstawiono zagadnienie
Polecam z prowadzenia zajęć:
• komunikatywność edukatora
Polecam zajęcia ze względu na:
• dobrze przygotowane miejsce (np. sala, wiata, ścieżka, itp.)
Czy planujecie Państwo ze względu na przekazywane treści zachęcać do udziału w zajęciach innych nauczycieli?
• TAK

W jakim zakresie? zajęcia w terenie,obserwacja przyrody

Nauczycielem jakiego przedmiotu polecalibyście udział w zajęciach: przyroda,biologia

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij